fbpx

Kedves Érdeklődő!
Ma (csütörtök) 20,00 órától karbantartás miatt weboldalunk nem elérhető.
Kérünk látogass vissza néhány óra múlva vagy keresd kollégáinkat az info@tanfolyam.hu e-mail címen.

Mit kell tenned, hogy tűzvédelmi főelőadó lehess?

Ebben a cikkben eláruljuk, mire van szükséged ahhoz, hogy tűzvédelmi főelőadó lehess, és hogy miért is olyan fontos, hogy képzett tűzvédelmi szakemberek vegyenek részt a cégek életében.

 

Mi a tűzvédelmi főelőadó feladata?

A tűzvédelmi főelőadó a legveszélyesebb szintű létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos feladatokat látja el. Ezek pl. az alábbiak: a tűzvédelmi viszonyok szabályozása, irányítása, értékelése, szabályozása, döntés-előkészítés és a végrehajtás ellenőrzése, baleset- és egészségkárosodás megelőzése.

 

Mivel foglalkozik a tűzvédelmi főelőadó?

Ahhoz, hogy egyáltalán el lehessen dönteni, hogy az adott létesítmény milyen tűzveszélyességi osztályba tartozik, ahhoz is tűzvédelmi szakembernek kell lenni, tehát tűzvédelmi szakmai végzettség szükséges.

A tűzvédelmi főelőadó szakfeladatokat végez, melyeket önállóan lát el. Leginkább tervezési és szervezési feladatai vannak. Segíti és irányítja a beosztottak munkáját. Információkat gyűjt a létesítmény tűzvédelmi helyzetéről, elemzi és értékeli azokat, majd ennek megfelelően elkészíti a tűzvédelmi szabályozást, és ellenőrzi annak betartatását. Beruházásoknál és fejlesztéseknél közreműködik a tűzvédelmi terv értékelésében. Kapcsolatot tart a külső szervezetekkel és a szervezeten belül is. Tűzvédelmi oktatást végez, gyakorlatot szervez és értékel. Vezeti a tűzvédelemmel kapcsolatos nyilvántartásokat és dokumentumokat kezel.

 

Milyen képesítési- és vizsgakövetelmények vannak?

Ezt a 9/2015 (III.25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről határozza meg

A gyakorlati vizsgatevékenységen az alábbi vizsgafeladat várható, amely 50%-os értékelési súlyarányú:

Feltételezett létesítmény tűzvédelmi szempontból történő értékelése vizsgafeladatban meghatározott adatok és körülmények alapján. A robbanásveszélyes terek létesítési szabályainak értékelése, mértékadó tűzállósági követelmények meghatározása, tűzvédelemben használatos méretezések és számítások belső összefüggései, tűzvédelmi tervdokumentáció értékelése, hasadó, illetve hasadó-nyíló felület méretezése, a tűzoltás erő- és eszközszámítása, a hő- és füstelvezetés szükségességének megállapítása és javaslattétel a megoldásra, a beépített tűzvédelmi berendezés szükségességének megállapítása, valamint a megállapítások bizonyítása és dokumentálása írásban.

A komplex vizsga másik része a szóbeli vizsgatevékenység, amely szintén 50%-os súlyaránnyal számít bele a végleges jegybe.

Pillantsunk bele néhány fontos tudnivalóba!

Az 54/2019 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) fejezetei az alábbiak:

 • Általános rendelkezések
 • Értelmező rendelkezések
 • Védelmi célok és tervezési alapelvek
 • Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás
 • Általános szerkezeti követelmények
 • Tűzterjedés elleni védelem
 • Rendeltetéstől függő létesítési követelmények
 • Kiürítés
 • Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító körülmények
 • Hő és füst elleni védelem
 • Robbanás elleni védelem
 • Speciális építmények tűzvédelme
 • Villamos és villámvédelmi berendezések
 • Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések közös szabályai
 • A beépített tűzjelző berendezésekre vonatkozó szabályok
 • Éghető folyadékok és gázok tárolására, kimérésére vonatkozó létesítési követelmények
 • Használati szabályok
 • Éghető folyadékok és gázok használati szabályai
 • Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat
 • Tűzvédelmim műszaki megfelelőségi kézikönyv
 • Záró rendelkezések

Láthatjuk, hogy az OTSZ mindenre kitér, ami a tűzveszélyességgel, annak megelőzésével, védelmével, ellenőrzésével, karbantartásával, felülvizsgálatával kapcsolatos.

 

Az OTSZ szerint az éghető anyagokat az alábbi három tűzveszélyességi osztály szerint különböztetjük meg:

 1. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes
 2. Mérsékelten tűzveszélyes
 3. Nem tűzveszélyes

 

Munkalehetőség

A tűz az egyik legveszélyesebb az emberekre és az épített környezetre nézve. Emiatt tűzvédelmi szakemberekre mindenhol szükség van. A legtöbb esetben nem munkavállalóként, hanem szolgáltatóként kapnak megbízást. Hiszen tűzvédelmi feladatokra vagy azok ellenőrzésére a legritkább esetben van szükség minden egyes nap. Ezért leginkább megbízási szerződéssel, rendszeres feladattal vannak megbízva.

 

A tűzvédelmi főelőadó szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök

 • tűzvédelmi főelőadó
 • tűzvédelmi szakelőadó
 • tűzbiztonsági főelőadó
 • tűzmegelőzési főelőadó
 • tűzrendész
 • tűzvédelmi szaktanácsadó

 

Hogyan lehetsz tűzvédelmi főelőadó?

Ahhoz, hogy tűzvédelmi főelőadó lehess, előképzettségre van szükséged. Ez nem más, mint a tűzvédelmi előadó szakképesítés. Tűzvédelmi előadóként a te feladatod lesz pl. a tűzvédelmi oktatások megszervezése és megtartása. A tűzvédelmi törvény előírja, hogy minden munkáltatónak kötelessége gondoskodni a munkavállalói évenkénti tűzvédelmi oktatásáról. Tehát ez egy rendszeres, visszatérő feladat lesz.

A tűzvédelmi előadó szakképesítés iskolarendszeren kívüli felnőttképzési formában 200-300 órás képzés alatt megszerezhető, ez kb. 6 hónapot jelent. Ezután a tűzvédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés már csak 4 hónapot vesz igénybe. Vagyis egy évre sincs szükséged, és 2 olyam szakma lehet a kezedben, mellyel szinte bárhol elhelyezkedhetsz, illetve vállalkozóként rengeteg munkád lehet.

Rokonszakmák

Rokonszakmaként elsősorban a tűzvédelmi előadó szakképesítést kell megemlítenünk, hiszen anélkül nem lehetsz tűzvédelmi főelőadó.

A másik fő rokonszakma a munkavédelmi technikus szakképesítés. Fontos erről is beszélnünk, hiszen ezek a szakmák nagyon összefüggnek. Sok esetben egyszerre végzik el a képzéseket.

Hogy miért fontos a munkavédelmi technikusok munkája? Ebből a cikkből ezt is megtudhatod!

 

 

Forrás: katasztrofavedelem.hu; nive.hu; net.jogtar.hu

Képek: Unsplash

Matics Kata

További bejegyzések