Panaszkezelés

Jogosult vagy 14 napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult vagy 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha szeretnél elállási/felmondási jogoddal élni, elállási/felmondási szándékodat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatodat köteles vagy eljuttatni (például postán, telefaxon vagy e-mail  útján) az alábbi címek valamelyikére:

ALFA KAPOS KÉPZŐ KÖZPONT KFT. Székhely: 1064 Budapest, Szondi utca 51. A.lh. 4/16, Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 16.,

E-mail: [email protected].

Ebből a célból felhasználhatod az alább mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát, vagy benyújthatod az elállási/felmondási szándékodat egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatot. Az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk.

Határidőben gyakorlod elállási/felmondási jogodat, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldöd elállási/felmondási nyilatkozatodat.

Nem gyakorolhatod elállási/felmondási jogodat a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha elállsz ettől a szerződéstől, legkésőbb az elállási nyilatkozatodnak kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általad teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

“A kézápoló és műkörömépítő, ill. a lábápoló csomag annak kifizetése és átvétele után az a képzésben részt vevő tulajdonába kerül, így ennek értéke nem képezi a visszatérítési összeg részét. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásodat adod; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag téged semmilyen többletköltség nem terhel. Ha te kérted, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondásod esetén te vagy köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az általad nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

Elállási/Felmondási nyilatkozat-minta letöltése

Illetékes hatóságok

SOMOGY MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

7400 Kaposvár, SKIK Székház, Anna u. 6. I. emelet 106.

Tel.: 82/501-026, fax: 82/501-046, e-mail: [email protected]

KAPOSVÁRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – POLGÁRI ÜGYSZAK

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/a

Tel.: 82/528-060, fax: 82/528-064, e-mail: [email protected]

KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK

Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 116.

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Tel.: 82/528-228, fax: 82/528-225, e-mail: [email protected]