fbpx

Kedves Érdeklődő!
Ma (csütörtök) 20,00 órától karbantartás miatt weboldalunk nem elérhető.
Kérünk látogass vissza néhány óra múlva vagy keresd kollégáinkat az info@tanfolyam.hu e-mail címen.

Minden, amit a munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző szakmáról tudni kell

Ebből a bejegyzésből arra is választ kapsz, mennyire passzol személyiségedhez a munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző szakma. Tarts velünk!

 

Először is, mi az a társadalombiztosítás?

A társadalombiztosítás – röviden tb – egy szociális ellátórendszer, melynek lényege, hogy mindaddig, amíg az állampolgárok önmagukról képesek gondoskodni, tartalékképzésre vannak kötelezve. Így betegség, anyaság, egyéb munkaképtelenség következtében fellépő keresetveszteség esetén jogosultak lesznek igénybe venni a rendszer által biztosított ellátásokat.

Vagyis, a társadalombiztosítás a társadalom tagjainak közös kockázatvállalása alapján működtetett biztosítási rendszer. A társadalombiztosításban való részvétel kötelező. Magyarország így gondoskodik az állampolgárok szociális biztonságáról, a munkaképtelen személyek ellátásáról.

A biztosított járulékfizetési kötelezettség alapján szerezhet jogot önmaga és a jogszabályban meghatározott hozzátartozója javára az egyes pénzbeli és természetbeni társadalombiztosítási ellátásokra. A foglalkoztatókat levonási, befizetési, valamint adatszolgáltatási és bevallási kötelezettség is terheli a különböző járulékok tekintetében.

 

A társadalombiztosítás rendszerének magyarországi bevezetése

A régi időkben Magyarországon kollektíven elsősorban inkább csak a kolduskérdés szabályozása miatt törődtek a szegényekkel. Ami már hasonlít is a mai rendszerhez, a kockázatos bányászati munka miatt alakult ki. Ez már konkrétan a munkahelyhez kötődő szociális ellátás volt. A bányamunkások bányatársládákat alakítottak, ami a munkások és munkaadók önkéntes elhatározásából jött létre. A munkásoktól levont összegekből és a munkáltatói hozzájárulásokból gyűlt össze pénz temetkezési segélyre, özvegyek és árvák ellátására, betegség, munkaképtelenség esetén pedig orvosi-, gyógyszer segélyre, valamint a nyugdíjhoz hasonló ellátásra.

Az 1840-es évektől már folyamatosan jelentek meg azok a törvények, amelyek arra kötelezték a munkaadókat, hogy támogassák a beteg, vagy balesetet szenvedett dolgozókat. Közben az ipari munkások önkéntes munkásegyleteket alakítottak azzal a céllal, hogy betegeket gondozzanak és segítsék a rászorultakat.

Az I. világháború után új törvényre volt szükség, mivel a magas infláció az ellátások rendszerét is tönkretette. Ekkor a betegbiztosítási járulékot egységes 7%-ban állapították meg. Az öregségi és rokkantsági biztosítás a két világháború között jött létre. Aztán a II. világháborús veszteségek miatt a járulékfizetők száma egyharmadára csökkent. Így a Minisztertanács soron kívüli támogatására volt szükség.

A Népköztársaság idején jelentősen bővültek a dolgozók ellátásai. Ekkor hozták létre többek között a terhességi-gyermekágyi segélyt, valamint az első egységes nyugdíjtörvényt is. A nőknél 55, a férfiaknál pedig 60 év jelentette a korhatárt. Közben a GYES, majd a gyermekgondozási díj is bevezetésre került.

A rendszerváltás után létrejöttek az önkéntes egészségpénztárak és a magán egészségügyi szolgáltatók. 1993-ban két részre szakadt a magyar egészségbiztosítás: egészségbiztosításra és nyugdíjbiztosításra. Így jött létre az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.

1999-től a nyugdíjbiztosítótól és az egészségbiztosítótól az APEH-hoz – 2011-től NAV – került a járulékok beszedése, nyilvántartása és ellenőrzése.

2017-ben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár neve Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre változott, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság pedig beolvadt a Magyar Államkincstárba.

Ezek a folyamatok vezettek Magyarországon a társadalombiztosítás mai állapotának létrejöttéhez.

 

Egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátások

A társadalombiztosítás rendszerében nyújtott ellátások két nagy csoportban, az egészségbiztosítás, illetve a nyugdíjbiztosítás keretében vehetők igénybe.

Minden betegnek joga van – a jogszabályokban meghatározott feltételekkel – az egészségügyi állapota által indokolt egészségügyi ellátáshoz. Viszont vannak olyan ellátások is, amelyek külön térítési díj ellenében vehetők igénybe. Az egészségügyi ellátásokat a biztosítási jogviszonyt keletkeztető jogviszonyban állók és azok a személyek is igénybe vehetik, akik kizárólag egészségügyi ellátásra jogosító jogviszonyban állnak, pl. gyermekgondozási díjban részesülők, nyugdíjasok.

A nyugdíjrendszer, tagjai jólétét igyekszik biztosítani azzal, hogy idős koruk, megrokkanásuk stb. esetén a munkavállalói rétegből kikerült egyének – rendszeres pénzbeli ellátásával – megélhetését biztosítja. A nyugdíj alapvetően az aktív életszakaszban nyugdíjjárulékfizetéssel megszerzett jog az időskori jövedelemre. A rendszer szabályozza, hogy ki, mikor, milyen módon és mennyivel kell, hogy hozzájárjon a társadalombiztosítás bevételeihez, valamint meghatározza, hogy ki, mikor, hogyan, és mennyi jövedelemre, szolgáltatásra tarthat igényt.

Képzésünkön részletesen átvesszük az egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás rendszerét. Mindent tudni fogsz ezután, ami a szakmában elvárható.

 

A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző feladatai

A munkaerő-gazdálkodási és tb ügyintéző háromféle fő területen lát el feladatokat. Ezen területek lesznek képzésünk részei is.

 

Munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

 • Kapcsolatot tart a munkavállalók, munkáltató és szakszervezetek között.
 • Részt vesz az állásinterjúkon, a munkaerőtoborzás folyamatában.
 • A munkavállalókat tájékoztatja az érvényesíthető kedvezményekről, pótszabadság mértékéről és nyilatkoztatja őket ezek igénybevételéhez.
 • A jogszabályok, főként a Munka Törvénykönyve által meghatározott nyilvántartásokhoz, dokumentumokhoz adatot gyűjt, rendszerezi, szükség esetén továbbítja ezeket, majd elvégzi a hozzájuk kapcsolódó iratkezelési szabályokat.

 

Bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatok

 • A HR-től kapott adatok alapján ellátja a rendszeres, illetve nem rendszeres bérszámfejtési feladatokat. Ehhez a bérszámfejtő programot használja.
 • Eleget tesz a bejelentési és az adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

 

Társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok

 • Tájékoztatja a dolgozókat az ellátások jogosultsági feltételeiről, igénylésének módjáról.
 • Megállapítja a pénzbeli ellátás naptári napi alapját, mértékét.
 • Elkészíti a társadalombiztosítási kifizetőhelyi elszámolást, valamint statisztikai adatszolgáltatást.
 • Elkészíti az üzemi baleseti jegyzőkönyvet.
 • Nyugdíjba vonulás feltételeiről tájékoztat.

 

A szakmához elvárt készségek

A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző önállóan végzi feladatát, viszont kollégáival és vezetőjével tudatosan egyeztet, önálló kapcsolattartásra képes. Mindig szem előtt tartja a jogosult érdekeit. A munkakörben fontos elvárás a pontosság, precizitás, valamint a minőségi munkavégzésre törekvés. Munkájáért felelősséget vállal, azt felülvizsgálja, javítja. A jogszabályi változásokat folyamatosan figyelemmel kíséri. Mivel a munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző a munkavállalókkal folyamatosan kapcsolatot tart, az is szükségszerű, hogy türelmes, empatikus legyen.

 

Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyamunkról

Jelenleg erős igény mutatkozik a munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintézők iránt, mivel a bérügyi és társadalombiztosítási feladatok kiemeltek minden cég életében. Ha Te is szeretnéd megtanulni a szakmát, végezd el tanfolyamunkat, ahol megtanulod a szükséges HR-, bérszámfejtési-, valamint társadalombiztosítási ismereteket.

A képzés távoktatásos formában érhető el, így az ország bármely területéről jelentkezhetsz és az otthonod kényelméből, saját időbeosztásod szerint tanulhatsz. A tanfolyam díját pedig részletekben is fizetheted. Az oktatók elektronikus úton a tananyaggal felmerülő kérdésekben segítségedre lesznek.

Tanfolyamunk államilag elismert szakképesítést adó képzés, amit fél év alatt el tudsz végezni. A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről cégünk a képzés befejeztével tanúsítványt állít ki, mely tanúsítvánnyal szakképesítő vizsgára jelentkezhetsz. Sikeres szakképesítő vizsga esetén államilag elismert Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítést igazoló bizonyítványt kapsz.

Amennyiben érdeklődsz további pénzügyi, ügyviteli képzéseinkről is, ezek listáját megtalálod oldalunkon.

 

Szeretnél belevágni?

Ez a szakma biztosan Neked való! Nincs más dolgod, csak kattints és regisztrálj!

Várunk szeretettel Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzésünkön!

 

 

Forrás: szakkepesites.ikk.hu, jogpontok.hu, neak.gov.hu, ado.hu, wikipedia, neak.gov.hu, penziranytu.hu

Képek: Unsplash

Kiskó Anikó

További bejegyzések