Mi a szociális gondozó feladata?

Mi a szociális gondozó feladata? Milyen tanfolyamot kell elvégezned, hogy szakképzett szociális gondozó és ápoló lehess? Linkek és infók egy helyen!

Milyen a szociális gondozó és ápoló munka

A szociális gondozó és ápoló szakma, melyet tanfolyam keretében is elsajátítható, összetett és embert próbáló hivatás. Tipikusan az, amire azt szokták mondani, hogy erre születni kell. A mindennapi munka elvégzéséhez elsősorban nagyfokú elhivatottság, fizikai és lelki egészség, türelem, erős érzelmi háttér szükséges.

A szociális gondozó a munkáját csapatban végzi, hiszen napi kapcsolatban van orvosokkal és ápolókkal és természetesen a többi gondozóval is.

Ki lehet szociális gondozó?

Szociális gondozó és ápoló végzettséget szerezhetsz, ha elvégezted az általános iskolát és egészségügyileg is alkalmas vagy.

Persze nem mindegy, hogy fizikailag és pszichésen milyen állapotban vagy. Csak akkor vállald be ezt a szakmát, ha tényleg elhivatottságot érzel az idős vagy fogyatékos emberek segítésére.

Szociális gondozó és ápoló képzés az egész országban található. Olyan szakmád lehet, amely feltölt, hiszen naponta segítesz, könnyíted meg valakinek az életét és ez igazán hálás feladat.

Ha úgy érzed, hogy minden megvan benned, ami ehhez a szakmához kell, és képes lennél hosszú távon segítséget nyújtani idős vagy valamilyen szinten fogyatékossággal élő embernek, akkor mutatjuk a konkrét feladatokat!

Fotelben ülő idős házaspár, kis asztallal, lámpával, kávéval

Mik a szociális gondozó feladatai?

A szociális gondozó elsődleges és legfontosabb feladata a gondozottak részére a lelki segítségnyújtás. A további feladatok kicsit eltérnek attól függően, hogy gyermekgondozási vagy felnőttgondozási területen szeretnél elhelyezkedni, de ettől függetlenül két nagy csoportra oszthatók:

 • gondozói, ápolási feladatok
 • gondoskodási feladatok

 Maga a gondozás lehet a gondozott állapotától függően:

 • teljes vagy részleges
 • mindennapos vagy időszakos

Gondozói, ápolási feladatok

Gondozói, ápolási feladatok lehetnek pl. az alábbiak:

 • Segítségnyújtás a mindennapos feladatokban, mint pl. ételkészítés és étkezés, tisztálkodás, öltözködés,
 • mivel az idősebbek kevésbé érzik a szomjúságot, ezért fontos a folyamatos folyadékpótlásra odafigyelni, a kiszáradás és az ebből következő zavartság elkerülése érdekében,
 • testi és lelki állapot folyamatos megfigyelése,
 • betegségmegelőzés,
 • életveszélyes állapot megelőzése, felismerése, orvosi segítség igénybevétele,
 • gyógyszerek beadása,
 • gyógyászati és kényelmi segédeszközök használata és karbantartása, esetleges apróbb javítása
 • a speciális gondozáshoz tartozik a mozgássérültek gondozása, a sérülés helye és foka függvényében.

Gondoskodási feladatok

Gondoskodási feladatok alatt a szociális gondoskodást kell érteni. Ilyen lehet pl.:

 • Beszélgetés, lelki segítségnyújtás, hiszen úgyis magányossá válhat valaki, hogy közösségben él,
 • kapcsolattartás és tanácsadás a gondozott hozzátartozóinak,
 • személyes ügyek elintézése,
 • életviteli tanácsadás,
 • napirend kialakítása,
 • háztartási munkák elvégzése,
 • gyógytorna, mozgás megszervezése, segítése, kapcsolattartás a szakemberekkel,
 • lelki egészség megőrzése, erősítése,
 • önállóságra való ösztönzés.

Csecsemő vagy gyermekotthonban a szülői szerepet kell átvenni: gondoskodni, nevelni, ápolni. Mindezt kiscsoportos létszámban, az egyéni érdekeket figyelembe véve.

Fentiekhez elsősorban szakmai felkészültségre, szociális érzékenységre, türelemre, empátiára, toleranciára, kiegyensúlyozottságra, szervezőkészségre, kommunikációs készségre lesz szükséged.

Csecsemő és felnőtt kéz

Milyen korosztályú gondozottakkal foglalkozik a szociális gondozó?

Munkád ebből a szempontból is sokrétű, hiszen nemcsak idősek, hanem fiatalok és egészen pici gyermekek, csecsemők is lehetnek olyan helyzetben, hogy gondozói segítségre szorulnak. Emiatt fontos, hogy érts a gyermekneveléshez, az oktatáshoz és legyenek speciális ismereteid is, hiszen nem mindegy, hogy ép, vagy fogyatékos emberről gondoskodsz, mind fizikailag, mind mentálisan.

Hol dolgozhat a szociális gondozó?

Ezzel a szakmával egészségügyi intézményekben (kórház, szanatórium), szociális intézményekben (családsegítő intézet, fogyatékkal élők intézete, csecsemő- és gyermekotthonok), karitatív egyesületekben, idősotthonokban vagy a beteg saját otthonában tudsz segítséget nyújtani. Az intézmények általában bentlakásosak, ahol folyamatos felügyelet alatt tudnak segítséget nyújtani. Olyan emberek részére, aki koruk vagy egészségi állapotuk miatt magukat ellátni önállóan nem vagy csak részben képesek.

Külföldi munka

Szociális gondoskodás szoruló ember a világ minden pontján van. Ha külföldön szeretnél dolgozni szociális gondozóként, házigondozóként, akkor amellett, hogy az előzőleg említett képességekre szükséged van, fontos, hogy legalább középfokon beszélj valamilyen idegen nyelven. Ebben a szakmában nincs helye tétovázásnak, főleg nem a hiányos nyelvtudás miatt, hiszen emberi életek múlhatnak rajta. Éppen emiatt fontos, hogy a szakszavakkal is tisztában légy! Hiszen segítséget csak akkor tudsz nyújtani és kérni, ha meg tudod magad értetni.

Hogyan válhatsz szociális gondozóvá?

2019. őszén a Magyar Közlönyben megjelent az új Szakmajegyzék, amely az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ) váltja fel. A szociális gondozó és ápoló szakma a jelenlegi iskolarendszeren kívüli formájában már nem lesz elérhető, csak nappali vagy esti, iskolarendszerű képzésben, és 2 illetve 3 év alatt lesz teljesíthető. Ez munka és család mellett sokkal nehezebben kivitelezhető feladat, mint a jelenlegi rendszerben.

A szociális gondozó és ápoló szakma jelenleg még OKJ-s felnőttképzési keretek között megtanulható. A szociális gondozó tanfolyam hossza mindössze 10 hónap. Mivel a jelenlegi OKJ-s képzések már csak 2020. december 31-éig indíthatók, ezért a szakma ilyen rövid idő alatt való megtanulására már nagyon kevés lehetőség van.

Oltás beadása

Milyen a jó szociális gondozó és ápoló?

A szociális gondozó és ápoló legfőbb feladata a lelki segítségnyújtás.

 • Ehhez elsősorban jó bizalmi kapcsolatot kell kiépíteni a gondozottal, és ha van a gondozottnak családja, akkor velük is, hiszen rábízták a szerettüket.
 • Személyiségének biztonságot kell sugároznia.
 • Fontos, hogy mentálisan is erős legyen
 • A jó szociális gondozó – mivel egészségügyi és szociális területén dolgozik – különösen odafigyel az ápoltságra és a higiéniára. Saját magával és a gondozottakkal szemben is nagy igénye kell, hogy legyen a tisztaságra, a higiénére.
 • Az ápoltsághoz hozzátartozik, hogy a ruházata, a megjelenése is a munkájának megfelelő legyen.
 • Alaposnak és pontosnak kell lennie, hiszen például gyógyszerezési feladatokat is ellát, az alaposság elkerülhetetlen.
 • Mivel szociális munkát végez, példamutatónak is kell lennie.
 • Lelkiismeretes: sok esetben a gondozott élete az ő kezében van. Munkáját jól végezni csak akkor fogja tudni, ha azt lelkiismeretesen végzi.
 • Szociálisan érzékeny: fel kell tudnia ismerni, hogy a gondozott milyen lelki állapotban van az adott pillanatban. Tartalmas beszélgetésre vagy inkább együttérzésre van szüksége.
 • Az legyen számára a legfontosabb, hogy a gondozott minden szempontból a lehető legjobban legyen.
 • A jó szociális gondozónak fontos, hogy szakmai tudása naprakész legyen, azt jó tudja alkalmazni, ehhez folyamatosan tovább képezi magát.

Ezt a munkát csak azok tudják jól végezni, akiknek az érzelmi hátterük stabil, mind testileg, mind lelkileg jó állapotban vannak és szociálisan érzékeny személyiségek.

Különböző gyógyszerek kis pohárban

Rokonszakmák

Az egészségügyi és szociális szakmacsoportban több rokonszakmát is találunk, melyek egy része szorosan, egy része kevésbé szorosan kapcsolódik a szociális gondozó és ápolói tevékenységhez.

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens is dolgozhat fekvőbeteg intézményekben és részt vesz az otthonápolásban. Elsősorban betegellátási feladatokat lát el, asszisztál, műszaki és fizikális vizsgálatokban működik közre, és ugyanúgy csapatban dolgozik, mint a szociális gondozó.

Fizioterápiás asszisztens

A fizioterápiás asszisztens is dolgozhat együtt a szociális gondozóval, hiszen szinte minden gondozottnak valamilyen fizioterápiás kezelésre, rehabilitációra, rekreációra van szüksége. Szorosan együttműködik az orvosokkal és a gyógytornásszal is.

Fertőtlenítő-sterilező

A fertőtlenítő-sterilező fő feladata a fertőtlenítés és a sterilizálás. Gondoljunk bele, hogy egy szociális otthonban, ahol idős vagy fogyatékkal élő emberek vannak, mennyi mindent szükséges szigorú időközönként és ad-hoc is fertőtleníteni, sterilizálni. Ezért a fertőtlenítő-sterilező munkája is nagyon fontos a gondozottak körül.

Gyakorló mentőápoló

A gyakorló mentőápoló a sürgősségi betegellátásban dolgozik, csapatban, esetenként önállóan menti és látja el a betegeket vagy közreműködik abban. A gondozottak körében sok a magatehetetlen, 24 órás gondozást igénylő beteg. Ők azok, akik a legjobban ki vannak téve egészségügyi veszélynek, ezért a gondozási csapatban nagy szükség van a gyakorló mentőápoló munkájára is.

Fogászati asszisztens

A fogászati asszisztens a fogászati beavatkozásokban működik közre. A fogait mindenkinek ápolni kell, nemcsak az egyébként egészséges embereknek. Gondoljunk bele, hogy például egy szellemi fogyatékkal élővel mennyivel nehezebb egy fogászati beavatkozás.

Klinikai fogászati higiénikus

A klinikai fogászati higiénikus a fogászati asszisztens szakma ráépülése. Fő feladata a fogászati ellátásban való közreműködés és a komplikált beavatkozások előtti beteg-előkészítés. Nagy szerepe van a szájüregi műtéten vagy kezelésen átesett betegek gondozásában és lelki segítésében.

Gyógyszertári asszisztens

A gyógyszertári asszisztens olyan egészségügyi szakember, aki a gyógyszerellátás területén dolgozik, elsősorban a gyógyszerész munkáját segíti. Dolgozhat gyógyszertárban, laboratóriumban, a gyógyszer-kereskedelemben vagy az ehhez kapcsolódó intézményekben is.

Gyógyszerkiadó szakasszisztens

A gyógyszerkiadó szakasszisztens a gyógyszertári asszisztens ráépüléses képzése. Gyógyszerész jelenlétében folytathatja munkáját, ami pl. a vény nélküli gyógyszerek, gyógyhatású készítményektől kezdve a receptköteles gyógyszerek kiadásáig tarthat, tanácsadással és tájékoztatással.

Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő

Az egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő az egészségügyi szempontból károsnak minősített kártevők irtását végzi, az ember közvetlen környezetében. A kártevők lehetnek rovarok és rágcsálók. Munkáját elsősorban egészségügyi intézményekben, vendéglátóipari helyeken és mezőgazdasági területeken végzi. Nagy szerepe van a járványmegelőzésben.

Egészségügyi gázmester

Csakúgy, mint a gyógyszerkiadó szakasszisztens vagy a klinikai fogászati higiénikus, az egészségügyi gázmester is ráépüléses képzés. Ezt a szakmát csak egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő előképzettséggel lehet megszerezni. Erősen mérgező irtószerekkel és gázosító szerekkel dolgozik, az ökológiai alapelvek figyelembevételével.

Mindenkori segítségnyújtás

Az emberek sokszor nehezen fogadják el, hogy valóban segítsége szorulnak. Jellemző ez leginkább azokra az emberekre, akik egész addigi életükben aktívak voltak mind szellemileg mind fizikailag. Nehéz elfogadniuk, hogy már máshogy történnek velük a dolgok és ehhez más emberek segítségére van szükségük. Nemcsak az egyedül vagy családjuktól távol élő, esetleg már demens idősek, hanem pl. egy balesetet szenvedett fiatal, aki kerekesszékbe kerül. Nagyon nehéz feldolgozni, elfogadni ezeket a változásokat. Ezért van hatalmas szükség szociális gondozókra.

Mozgáskorlátozott parkoló, szimbólum

Forrás: szocialiskepzes.com; nive.hu

Kép: Unsplash

További bejegyzések